תקנון תחרות – HackTAU מדרכה בטוחה, מאי 2023

הקדמה:

תחרות hackTAU מדרכה בטוחה  (להלן - "התחרות") הנה יוזמה של מכון שמלצר לתחבורה חכמה,  מרכז העיר ומרכז היזמות  (להלן - "המארגנים" או "מארגני התחרות"). מטרתה של התחרות היא לספק הכרה ליחידים ו/או לקבוצות של יחידים ("המשתתפים") שיפתחו יישומים או רעיונות ליישומים טכנולוגיים, שירותים, מוצרים וכדומה לצורך שיפור הממשק בין משתמשי הדרך ויגביר את הביטחון האישי של הולכי הרגל על המדרכות.

מטרות התחרות:

 1. איתור פתרון שישפר את הממשק בין משתמשי הדרך על המדרכה ויגביר את הביטחון האישי של הולכי הרגל והצגת התוצר לצוות השופטים באמצעות פיץ' בליווי מצגת.
 2. התנסות חווייתית בעולם היזמות באמצעות שיתוף פעולה מולטי-דיסציפלינרי מכלל ענפי האוניברסיטה, והיעזרות במומחי תוכן מתחומי התחבורה, העיריה, בטיחות בדרכים, המשטרה, ההייטק.
 3. הרחבת אופקים, פיתוח החשיבה והתנסות ביצירת שפה משותפת בין עולם התחבורה  ושרשרת הערך באקו-סיסטם העירוני, לטכנולוגיות מתקדמות ובכלל
 4. חשיפה של מכון שמלצר לתחבורה חכמה ומרכז היזמות לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה.
 5. יצירת מסגרת חוויתית ומהנה לסטודנטים להתנסות ביזמות.

ההרשמה לתחרות:

ההרשמה לתחרות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של התחרות https://entertau.wixsite.com/website   (להלן – "אתר התחרות") החל מיום 17.5.2023 בשעה 11:00 ועד 18.5.2023 בשעה 13:00.  (להלן - "זמן הגשת המועמדות לתחרות"). מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המועדים בהודעה שתפורסם.

ההרשמה אינה כרוכה בתשלום והינה פתוחה לכלל הסטודנטים והסגל האוניברסיטאי.

ניתן להצתוות לקבוצות לפני התחרות ו/או במהלך המפגשים המקדמים בתאריכים 14.5.23 ו -10.5.23.

14.5.23  יום חמישי בשעה 17:30 -מפגש חשיפה: סיור של כשעה וחצי להצגת הבעייתיות בשטח.

10.5.23 יום  רביעי בשעה 18:00- מפגש הכנה בזום להצגת האתגר ומענה על שאלות -  

יובהר כי ניתן לפתח את הפתרון המוצע במהלך ההקאתון או להתחיל בפיתוחו עוד קודם ובתנאי שחלק מהפיתוח ייערך באירוע ההקאתון.

 

התחרות ושלביה

 1. בימים 17.5.23-18.5.23 יערך בספריה מדעי החברה, הניהול והחינוך ע"ש ברנרד מוס אירוע הקאתון hackTAU מדרכה בטוחה.
 2. מפגש חשיפה: מוזמנים משתתפי האקתון להצטרף לסיור  הליכה ייעודי ברחבי העיר בהובלת עיריית תל אביב, שימחיש את הבעייתיות במפגש על המדרכה של הולכי רגל ומשתמשים אחרים, יערך ביום 14.5.23 בשעה 17:30 (סיור של כשעה וחצי) .
 3. מפגש מקדים להצגת האתגרים, עזרה במציאת רעיון וסיוע במציאת צוות יערך ביום שלישי ה-10.5.23 בין השעות 18:00-19:00 (באמצעות פלטפורמת zoom ) במטרה להציף בעיות ופתרונות אפשריים בתחומים בהם עוסק האירוע. ההשתתפות הינה בגדר רשות.  לינק להצטרפות לזום: https://tau-ac-il.zoom.us/j/82022857971?pwd=bFlxUDFITVFMSkZmVWUyUEV2MWVwUT09
 4. עדכון בדבר גיבוש הצוותים: עד יום שני ה-15.5.23 בשעה 13:00 ימלאו צוותים המעוניינים להשתתף בתחרות טופס אינטרנטי שיועלה לאתר התחרות ובו יציינו את שמות חברי הצוות, ופרטי הקשר שלהם. מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לסגור את ההרשמה לתחרות מאוחר יותר ממועד זה.
 5. העברת מצגות למארגני התחרות לשם שיפוט: עד יום חמישי 18.5.23  בשעה 10:00 יעבירו הצוותים המעוניינים להישפט בתחרות מצגת, בפורמט אשר יקבע על ידי המארגנים, אל למנהלי התחרות אשר תכלול את הפרטים הבאים: שם הקבוצה והרעיון, שמות חברי הצוות ופרטים נוספים שימסרו למשתתפי התחרות במהלך הרישום אליה.
 6. הצגת הפתרון בפני פאנל השופטים: ביום חמישי, 18.5.23 החל מהשעה 13:00 יציגו חברי הקבוצות את המצגות שהכינו בפני פאנל השופטים. סדר הצגת הפתרונות  ייקבע על ידי מארגני התחרות. כל קבוצה תציג במשך 3 דקות אשר לאחריהן יוקצו 2 דקות לשאלות בפני פאנל השופטים (סה"כ 5 דקות) (הזמנים עשויים להשתנות בהתאם לכמות הקבוצות שישתתפו). לאחר הצגת כל הקבוצות, והתייעצות השופטים, תוכרז הקבוצה הטובה ביותר אשר תוכרז כזוכה האקתון.

 

רשאים להשתתף בתחרות

יחידים בני גיל 18 ומעלה שהינם איש/אשת סגל או סטודנט/ית פעיל/ה מאוניברסיטת תל אביב.

 • חברי סגל לא יוכלו לזכות בפרס כספי.

 

בחירת הקבוצות הזוכות וקריטריונים לשיפוט

המועמדים ייבחנו על פי הקריטריונים שלהלן על ידי פאנל שופטים מומחה אשר יקבע על ידי מארגני התחרות. פאנל השופטים יוצג באתר התחרות. במסגרת התחרות יתבצע סבב שיפוט אחד ביומו השני של האקתון (18.5.23), בו ייבחר הפתרון הטוב ביותר.

 

הפרס

בנוסף לחשיפה ועבודה עם המנטורים, הקבוצה המנצחת תזכה את הצוות ב- 5,000 ש״ח שיחולקו באופן שווה בין חברי הקבוצה בהתאם לפרטים שנרשמו בעת הרישום לתחרות.

 

קריטריונים לבחירת הפתרון הטוב ביותר

במסגרת התחרות ייבחנו היישומים בהתאם לקריטריונים שלהלן:

 • ישימות הרעיון
 • יצירתיות במתן המענה לצורך
 • רוחב הפתרון
 • עבודת צוות ואופן הצגת הרעיון
 • גיוון בצוות

המתחרים אשר הפתרונות שלהם ינוקדו בציונים הכוללים הגבוהים ביותר (על ידי סיכום כל נקודות השופטים) יוכרזו כזוכי התחרות.

במקרה של מחלוקת לגבי כל רישום, בעל החשבון המורשה של כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה בטופס ייחשב כמתחרה. "בעל החשבון המורשה" הוא האדם לו הוקצתה כתובת דואר אלקטרוני על ידי ספק גישה אינטרנטית, ספק שירות מקוון או הארגון האחראי להקצאת כתובות דואר אלקטרוני בתחום הקשור עם הכתובת שהוגשה. זוכים פוטנציאלים עשויים להידרש להציג הוכחה להיותם מחזיקים מורשים בחשבון הדואר האלקטרוני.

 

זכויות וקניין רוחני:

המשתתפים יהיו בעלי זכויות הקניין הרוחני לפתרונות אשר יפתחו, אך מארגני התחרות יוכלו לעשות שימוש בפתרונות וכל הנלווה אליהם, לרבות גרפיקה, בשיווק ופרסום אשר יערכו המארגנים, בכל פלטפורמה שיבחרו, ללא הגבלה וללא תמורה, לרבות לצורך:

 1. שימוש בפתרונות למטרות לא מסחריות.
 2. קמפיינים שיווקיים באמצעי מדיה שונים ובכל פלטפורמה, לרבות עיתונות מודפסת, טלוויזיה ואינטרנט בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.

מובהר כי השתתפות בתחרות מהווה הסכמה של הזוכים בתחרות לשימוש המארגנים וסוכניהם בשמם של המשתתפים, דמותם, תצלומיהם וקולם ובפתרונות אשר יפותחו וכל הנלווה אליהם לרבות בגרפיקה, למטרות קידום מכירות בכל מדיה, בכל העולם, וללא תשלום או תמורה.

המשתתפים מצהירים ומתחייבים כי הינם הבעלים הבלעדיים של כל זכויות הקניין הרוחני בפתרונות אשר יפתחו וכי אין בפרסומו על ידי המארגנים הפרה של זכויות צד ג' כלשהו.

המשתתף מצהיר כי המארגנים יהיו רשאים לפרסם את הפתרונות  אשר יפתחו לפי שיקול דעתם וללא הגבלה וכל המידע לגביו אינו סודי.

 

כללי

 1. תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך הפנייה בו היא לנשים וגברים כאחד.
 2. בהרשמה ובהשתתפות מסכים מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייגים.
 3. המארגנים רשאים לדחות או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, או לשנות את תנאיה בתקנון זה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. מנהלי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל אדם או משתתף המשבש או המפריע לניהול התקין של התחרות או שפועל בניגוד להוראות אלה.
 5. למשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לתחרות, ו/או לכל פעולה בה ינקטו המארגנים בקשר לכל תקלה או טעות, ובקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב השתתפותם בתחרות.
 6. מובהר ומוסכם על המשתתפים כי מידע אשר נאסף במסגרת התחרות נשמר אצל מארגני התחרות ויהיה חשוף בפני מנהלי התחרות והגורמים המעורבים בניהול התחרות.
 7. מארגני התחרות אינם אחראים ל: (1) כל מידע שגוי ו/או לא מדויק, שנמסר לצד ג' על ידי המארגנים ומי מטעמם, המשתתפים, טעויות דפוס או על ידי כל ציוד או תכנות הקשורים או מנוצלים בתחרות. (2) כשלים טכניים מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, תקלות, הפרעות או ניתוקים של קווי הטלפון ורשת האינטרנט או מחשוב חומרה או תוכנה ולכל התשתיות אשר יועמדו לרשות המשתתפים. (3) טעות טכנית או אנושית אשר עלולה להתרחש בניהול התחרות או בעיבוד של רשומות. (4) כל פגיעה או נזק לגוף או לנכס אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, על ידי השתתפות של משתתף בתחרות או קבלה או שימוש או שימוש לרעה כלשהו בפרס.
 8. המשתתף בתחרות משחרר את מארגני התחרות, את נציגיהם, ואת שותפי התחרות ונותני החסות מפני כל תביעה, הוצאות, ואחריות לרבות רשלנות, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הפרת זכות יוצרים, סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני ומנזקים מכל סוג שהוא לאדם או לרכוש.
 9. מארגני התחרות רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט לשנות את כל המועדים לתחרות הקבועים בתקנון זה בכל שלב משלבי התחרות.
 10. מארגני התחרות רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת הוראות תקנון התחרות.
 11. היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, יגברו הוראות התקנון.
 12. כל סכסוך שהוא, טענות ותביעה הנובעים או קשורים בתחרות זו ייושבו באופן בלעדי על ידי בית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.


 

 

כתבו לנו

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>